Pyramid är snabbt, effektivt och enkelt att använda
Urban Gustafsson , Redovisningschef

Bergs Timber AB Mer än hälften av den samlade produktionskapaciteten vidareförädlas och mer än 80% exporteras. Moderbolaget är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nordic Small Cap materials, de har 209 anstäldda och omsätter 585 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt Bergs Timber AB. Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Bergs Timber AB

Pyramid är snabbt, effektivt och enkelt att använda

- Urban Gustafsson , Redovisningschef

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror till kunder runt om i världen. Koncernen äger omkring 2 300 hektar egen skogsmark och den samlade produktionskapaciteten uppgår till cirka 325 000 kubikmeter sågade trävaror. Administrationen kring virkeshanteringen sker i VACS, ett system för virkesadministration inom skog- och sågindustrin som används av fler ledande virkesföretag. Det är i VACS alla virkesvolymer och affärer mellan skogsägare, sågverk och andra inblandade administreras, och med INVIDs hjälp har man byggt en brygga mellan VACS och affärssystemet Pyramid. – Sedan ett år tillbaka är systemen sammankopplade och det har fungerat jättebra. Tillsammans med INVID lade vi ner en hel del tid och energi när vi byggde lösningen, och sedan dess har det fungerat perfekt. Timmer som fälls, transporteras, sågas, hyvlas, torkas och skickas vidare ut i världen kräver mycket administrativt arbete. Innan Bergs Timber valde att satsa på Pyramid var det manuell hantering som gällde med Excelfiler, handskrivna ordrar och pappersutskrifter. Bergs Timber har använt Pyramid Business Studio i ett tiotal år, och i dag är det bland annat fakturering, kund- och leverantörsreskontra samt redovisning, i hela sju dimensioner, som är de mest använda Pyramid-modulerna. – Vi spar jättemycket tid med Pyramid, bland annat i administrationen. Pyramid är ett snabbt och effektivt system att arbeta i samtidigt som det är enkelt att använda. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Järnforsen, där det även finns hyvlerier för vidareförädling. När det gäller Pyramid så tar Bergs Timber i mångt och mycket själva hand om den dagliga driften, men utbildning och problemlösning står INVID för. – Vi har haft ett stort stöd av INVID och har fått mycket hjälp. Vi har haft ett långt samarbete och har bra kontakt med deras konsulter.

Företagsfakta

Bergs Timber AB Mer än hälften av den samlade produktionskapaciteten vidareförädlas och mer än 80% exporteras. Moderbolaget är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nordic Small Cap materials, de har 209 anstäldda och omsätter 585 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt Bergs Timber AB.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch