Vi känner att det finns möjlighet att växa med Pyramid
Björn Köhler , Ekonimchef/ Datansvarig

Bimex Verktyg AB i Motala är etablerat sedan 1982 inom sektorn verktygskomponenter med egen tillverkning och slipning av stansar och dynor, vilket ger en stor flexibilitet av såväl standard- som specialdimensioner. Företaget är beläget i Motala och har 17 anställda. Oms 32 mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt Bimex Verktyg AB i Motala. Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Bimex Verktyg AB i Motala

Vi känner att det finns möjlighet att växa med Pyramid

- Björn Köhler , Ekonimchef/ Datansvarig

Bimex tillverkar och återförsäljer verktygskomponenter som stansar dynor till klipp-, stans- samt bockverktyg. Under våren 2007 gjorde Compose IT en förstudie hos Bimex för att utvärdera behoven av ett nytt affärssystem. Bimex hade då bekymmer med ett åldersstiget affärssystem i DOS-miljö med knapphändiga möjligheter till uppföljning. - Vi använder en lagerhissautomat för vårt stora sortiment av stansar. Det var viktigt för oss att få en fungerande koppling mellan lagerhissen och affärssystemet för att alltid ha ett uppdaterat och korrekt lagersaldo och för att undvika dubbelarbete. Samtliga in- och utleveranser i lagerautomaten lagerjusteras omedelbart även i Pyramid. Detta gäller även de tillfällen då man uppmanas att inventera en artikel i automaten. Vi fann ett företag som redan använde en koppling mellan Pyramid, som vi sedan låtit vidareutveckla med Compose för att passa just våra egna ändamål. - Förstudien visade att det fanns mera att tjäna på att byta affärssystem. Bland annat ökade möjligheter att följa upp kostnader och intäkter per verksamhetsområde, ett integrerat säljstöd med möjlighet att jobba lokalt eller mobilt över Internet samt möjlighet att skicka inköp och ordererkännande med e-post. Compose påbörjade installation och utbildning på Bimex under hösten 2007. Systemet driftsattes vid årsskiftet. Koppling till lagerhissen driftsattes redan första dagen. - Nu har vi kört Pyramid i ett halvår och börjar känna oss riktigt hemma. Kopplingen till lagerhissen har gett oss bra kontroll på vårt lager, vi uppskattar att allt är sökbart i systemet och säljstödet ger oss nya möjligheter att samla information på ett lättåtkomligt sätt. - Vi ser en stor fördel i möjligheten att scanna in dokument, ritningar m.m och koppla direkt mot en order, offert osv. Dokumenten är väldigt lätta att hämta upp för samtliga medarbetare och detta underlättar vårt arbete. Att samla denna information i pärmar tidigare var tidskrävande, vilket vi nu slipper. - Vi känner att det finns möjlighet att växa med Pyramid och allteftersom vill vi lära oss att utnyttja systemet bredare och bättre.

Företagsfakta

Bimex Verktyg AB i Motala är etablerat sedan 1982 inom sektorn verktygskomponenter med egen tillverkning och slipning av stansar och dynor, vilket ger en stor flexibilitet av såväl standard- som specialdimensioner. Företaget är beläget i Motala och har 17 anställda. Oms 32 mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt Bimex Verktyg AB i Motala.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch