Vi lyfte och flyger högt med Pyramid!
Andreas Nyander , Produktionschef

CybAero AB startades 2003 men grunden till dess verksamhet lades redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Linköping. Företaget har idag ca 20 anställda.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Rationell IT är pyramidåterförsäljare åt CybAero AB. Besök Rationell IT på rationellit.se.

Rationell IT certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Rationell IT tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

CybAero AB

Vi lyfte och flyger högt med Pyramid!

- Andreas Nyander , Produktionschef

Vår helikopter innehåller en stor mängd artiklar, både mekanik och elektronik så utmaningen för oss var att hitta ett bra system för tillverkande företag som klarade av att hålla koll på en stor mängd artiklar och strukturer. Varje helikopter har flera ”faser”, t.ex produktion, tester, extra utrustning garanti och den uppföljningen sköter vi med hjälp av projektgrupp i pyramid. Vi utvärderade och bestämde oss för att med hjälp av Rationell IT starta med Pyramid sommaren 2007. Det är något vi inte har ångrat! Pyramid är överskådligt och väldigt lättarbetat trots en stor mängd smarta funktioner. Att hålla ordning på alla artiklar med leverantörer, leveranstider och var i lagret de finns är enkelt för oss idag. Utan ett bra system hade det aldrig fungerat. Behovsanalysen är en funktion som jag speciellt vill framhålla! Vi har i flera steg byggt ut Pyramid med flera moduler och användare varefter verksamheten växt. Rationell IT har varit en god samarbetspartner och deras kompetens på tillverkning ovärderlig! CybAero utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s.k. UAV: er) med tillhörande sensorsystem. Systemen anpassas för varje kunds specifika behov och kan användas inom både civil och militär verksamhet.

Företagsfakta

CybAero AB startades 2003 men grunden till dess verksamhet lades redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Linköping. Företaget har idag ca 20 anställda.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Rationell IT är pyramidåterförsäljare åt CybAero AB.
Besök Rationell IT på rationellit.se.

Rationell IT certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Rationell IT tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid