Pyramid är enkelt att förstå och lätt att använda, med bra och användarvänligt gränssnitt
Johan Branmark , VD

Herrljunga Cider AB är en rikstäckande och exportinriktad producent av cider, starkcider, glögg, saft och vatten. Distributör av ett antal välkända varumärken inom öl. Verksamheten bedrivs fortfarande med Herrljunga som bas och har ca 35 personer anställda. Oms ca 80 Mkr/år.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt Herrljunga Cider AB. Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Herrljunga Cider AB

Pyramid är enkelt att förstå och lätt att använda, med bra och användarvänligt gränssnitt

- Johan Branmark , VD

Herrljunga Cider grundades 1911 av frikyrkopastor Svenberg, som predikade i bygden och behövde nattvardsvin till gudstjänsterna. Eftersom tillgången på nattvardsvin var begränsad, började han istället själv tillverka och sälja vin till andra kyrkor. De senaste åren har verksamheten expanderat kraftigt, och från att ha varit en liten lokal producent har Herrljunga Cider vuxit till ett rikstäckande bolag. Ett gammalt företag med lång erfarenhet av Pyramid. – Vi är nog en av de första Pyramidanvändarna i Sverige faktiskt. Vi var med redan på dos-tiden. Men det är först på senare år som Herrljunga har blivit en mer aktiv användare av Pyramid. Den första tiden handlade det mest om redovisning och liknande, medan de i dag använder systemet i nästan alla delar av verksamheten. De har bland annat en avancerad EDI-hantering ut mot de stora butikskedjorna och funktioner för att sköta den komplexa hanteringen av pant och returer. – Vi har blivit väldigt aktiva. Produktion, order, lager, logistik, fakturering … Vi använder Pyramid i väldigt stor utsträckning. Det är bra med ett enhetligt system för hela verksamheten. Allt är samlat på en plats och alla kan ta del av informationen. Annat som är bra är anpassningsmöjligheterna och flexibiliteten i systemet. Att man själv kan forma skrivbordet och lägga in sina egna favoriter. – Pyramid är enkelt att förstå och lätt att använda, det har ett bra gränssnitt och är mycket användarvänligt. När Herrljunga har vuxit har man gjort det tillsammans med Pyramid. Det är en annan fördel, att affärssystem och företag kan växa tillsammans. Och Herrljunga har fått bra hjälp på vägen av både Unikum och INVID. – Vi är mycket nöjda. Vi får snabb och bra support när vi behöver. Även om vi vuxit en hel del så är vi fortfarande ett medelstort företag, och vi vill inte ha en egen helpdesk med allt vad det innebär, därför är det jättebra att vi får bra support från våra partners.

Företagsfakta

Herrljunga Cider AB är en rikstäckande och exportinriktad producent av cider, starkcider, glögg, saft och vatten. Distributör av ett antal välkända varumärken inom öl. Verksamheten bedrivs fortfarande med Herrljunga som bas och har ca 35 personer anställda. Oms ca 80 Mkr/år.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt Herrljunga Cider AB.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch