Pyramid överträffade alla våra förväntningar
Jonas Moberg , CFO

Junkyard Trading AB driver webbshopparna junkyard.se, junkyard.no och junkyard.com. Vi har huvudkontor och lager i Trollhättan där omkring 90 personer är arbetar. Webbhandeln står för 85 % av omsättningen i bolaget och övriga intäkter kommer från tre butiker. TL Trading AB har ett svenskt dotterbolag med distributionsverksamhet samt ett norskt dotterbolag som driver en del av den norska webbshoppen. Den totala omsättningen i koncernen uppgår till ungefär 200 miljoner kronor.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Junkyard Trading AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Junkyard Trading AB

Pyramid överträffade alla våra förväntningar

- Jonas Moberg , CFO

När vi valde affärssystem var flexibilitet ett viktigt begrepp. Vi arbetar med en egenutvecklad webbplattform och all kommunikation mellan systemen skulle sättas upp från grunden. Vi märkte tidigt att det fanns stora möjligheter och få begränsningar i vad Pyramid klarar av att genomföra. Vi kunde integrera systemen utan några större kompromisser och det har också visat sig vara mycket driftsäkert. Förutom integrationen med webbplattformen har vi gjort stora anpassningar i Pyramid i flera centrala funktioner. Informationen kring artiklar är anpassat och utbyggt för att kunna hantera våra förutsättningar på ett bra sätt. All artikeldata är komplett när den färdigställs i Pyramid för publicering i webbshoppen. Det innebär att Pyramid bland annat hanterar alla produktbilder som i vårt fall kan uppgå till så många som 12 bilder på en enstaka artikel. Med ett lager på drygt 40 000 unika artikelkoder och 700 utlevererade beställningar varje dag krävs det ett effektivt it stöd i lagerhanteringen. För att minimera tidsåtgången för varje plockad artikel kan vi skapa plockuppdrag utformade efter speciella kriterier. Möjligheterna att utveckla Pyramid efter våra behov har på den här punkten överträffat våra förväntningar och visat en unik flexibilitet som hade varit svårt att uppnå med något annat system. Proclient har visat en bred kompetens och kunskap om systemet men också vissa spetskompetenser som varit avgörande för oss då vår verksamhet ställer en del unika krav på funktionalitet. I takt med att vi utvecklas som bolag kommer Proclient att vara en viktig partner.

Företagsfakta

Junkyard Trading AB driver webbshopparna junkyard.se, junkyard.no och junkyard.com. Vi har huvudkontor och lager i Trollhättan där omkring 90 personer är arbetar. Webbhandeln står för 85 % av omsättningen i bolaget och övriga intäkter kommer från tre butiker. TL Trading AB har ett svenskt dotterbolag med distributionsverksamhet samt ett norskt dotterbolag som driver en del av den norska webbshoppen. Den totala omsättningen i koncernen uppgår till ungefär 200 miljoner kronor.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Junkyard Trading AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch