Full fart med Pyramids avancerade orderhantering!
Ronnie Nilsson , Produkter/ IT

Klimatbyrån är ett familjeägt aktiebolag som har levererat utrustning för ventilation i Sverige sedan 1977. Affärsidén är att i dialog med kunden ta fram produkter och system för ett hälsosamt, behagligt och energieffektivt inomhusklimat. Klimatbyrån AB Omsättning: Ca 91 MSEK. Anställda: 39 st.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Klimatbyrån AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Klimatbyrån AB

Full fart med Pyramids avancerade orderhantering!

- Ronnie Nilsson , Produkter/ IT

För Klimatbyrån är det av yttersta vikt att kunna bistå sina kunder med korrekta priser, lagerstatus samt snabba och säkra leveranser. Klimatbyrån har komplexa produkter och en stor utmaning har varit både internt och mot deras kunder att leveranserna blir rätt. Vår lösning: Klimatbyrån har dragit stor nytta av Pyramids funktionalitet och bredd. Exempelvis byggs nya produkter med Pyramids standardfunktion produktkonfiguratorn. Denna modul i Pyramid möjliggör att bygga avancerade produkter där många varianter förekommer. Istället för att bygga och hålla reda på många olika strukturer byggs ett ramverk där data om produkten matas in i ett par enkla steg i orderläget. Vidare har även Klimatbyrån haft nytta av Pyramids produktionsmodul (MPL) för att hantera och få bra översikt för lagerstatus av de färdiga produkterna och dess halvfabrikat. Även Pyramids mobila arbetsorderfunktion används för att servicepersonal ute på fältet direkt kan rapportera sin tid, ha koll på lagersaldon, aktuella projekt m.m. Effekt och resultat: Resan med Pyramid Business Studio kan närmast liknas med att gå från ett enklare orderhanteringssystem till ett komplett affärssystem som genomsyrar varje del av verksamheten från rapportering, offerter, till fakturering och uppföljning. Genom att knyta ihop funktioner såsom Produktkonfiguratorn, MPL och mobil arbetsorder tillsammans med affärssystemets traditionella logistik och ekonomifunktioner upplever användarna att affärssystemet är ett bra verktyg som underlättar arbetsuppgifterna oavsett om funktionen är exempelvis inköp, sälj eller ekonomi. Genom produktkonfiguratorn har Klimatbyrån kunnat bygga upp en struktur i många produktgrupper som förenklat både prissättning och minimerat risk för fel vid orderläggning.

Företagsfakta

Klimatbyrån är ett familjeägt aktiebolag som har levererat utrustning för ventilation i Sverige sedan 1977. Affärsidén är att i dialog med kunden ta fram produkter och system för ett hälsosamt, behagligt och energieffektivt inomhusklimat. Klimatbyrån AB Omsättning: Ca 91 MSEK. Anställda: 39 st.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Klimatbyrån AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch