Pyramid Business Studio motsvarar mer än väl vårt behov av en smidig och flexibel lösning
Lars-Olof Svensson , VD

Luftmiljögruppen marknadsför, importerar och distribuerar ett komplett sortiment av värmepumpar och ac. Företaget är generalagent för bla Panasonic luftvärmepumpar och luftkonditionering. Vi säljer via ett rikstäckande återförsäljarnät med experter som hjälper till med den bästa klimatlösningen för varje enskilt hus. Luftmiljögruppen i Sverige AB Företaget startade 1997 och med 10 anställda omsätter vi 60 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Evry Sweden AB är pyramidåterförsäljare åt Luftmiljögruppen i Sverige AB. Besök Evry Sweden AB på evry.com.

Evry Sweden AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Evry Sweden AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Pyramid Business Studio motsvarar mer än väl vårt behov av en smidig och flexibel lösning

- Lars-Olof Svensson , VD

Vi har valt Pyramid som affärssystem och använder systemets alla funktioner för handelsföretag. Dessutom har vi kopplingar till ett systerbolag som också använder Pyramid samt e-handel. Vi överför även XML-filer till externa samarbetspartners. Pyramid Business Studio motsvarar mer än väl vårt behov av en smidig och flexibel lösning och vi har flitigt utnyttjat möjligheterna till anpassningar med Design Studio. Systemet används av 21 användare och har en relativt stor ordervolym. Vi har valt SYSteam som vår totalleverantör av IT och de har hand om drift, teknisk plattform, Pyramid och Microsoftprodukter.

Företagsfakta

Luftmiljögruppen marknadsför, importerar och distribuerar ett komplett sortiment av värmepumpar och ac. Företaget är generalagent för bla Panasonic luftvärmepumpar och luftkonditionering. Vi säljer via ett rikstäckande återförsäljarnät med experter som hjälper till med den bästa klimatlösningen för varje enskilt hus. Luftmiljögruppen i Sverige AB Företaget startade 1997 och med 10 anställda omsätter vi 60 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Evry Sweden AB är pyramidåterförsäljare åt Luftmiljögruppen i Sverige AB.
Besök Evry Sweden AB på evry.com.

Evry Sweden AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Evry Sweden AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch