Med Pyramid har vi fått ett effektivt och användarvänligt affärssystem
Tommy Jersenius , Controller

Noss AB tillverkar utrustning för förädling av fibrer i pappersmassa och har pappersbruk som kunder över hela världen. Företaget har ca 75 anställda och omsätter ca 70 - 90 mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Datapartner Stransky AB är pyramidåterförsäljare åt Noss AB. Besök Datapartner Stransky AB på datapartner.net.

Datapartner Stransky AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Datapartner Stransky AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Noss AB

Med Pyramid har vi fått ett effektivt och användarvänligt affärssystem

- Tommy Jersenius , Controller

När vi under senvintern 2010 beslutade att byta från ett av de större affärssystemen på marknaden till Pyramid Business Studio hade vi som målsättning att driftsätta de för oss affärskritiska modulerna inom 3 månader. Mycket tack vare ett stort engagemang från vår Pyramidåterförsäljare, Datapartner, var vi igång på utsatt tid och utan driftstörningar. Den omfattande konverteringen av data från vårt gamla system var väl synkroniserat med utbildningen av våra medarbetare vilket gjorde att den kunde genomföras med vårt eget data i Pyramid och vi var väl rustade inför driftstarten. Pyramid ger god tillgänglighet till företagets affärsinformation. Konceptet med centraler och studios stöder både de löpande processerna och analyser av information på ett flexibelt men ändå säkert sätt. Noss AB fick det system vi sökte. Ett system där vi snabbt skulle kunna komma igång utan omfattande utredningar och anpassningar. Samtidigt har vi efter hand kunnat utveckla de fåtal tillägg vi har behövt utan omfattande kostnader och väntetider.

Företagsfakta

Noss AB tillverkar utrustning för förädling av fibrer i pappersmassa och har pappersbruk som kunder över hela världen. Företaget har ca 75 anställda och omsätter ca 70 - 90 mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Datapartner Stransky AB är pyramidåterförsäljare åt Noss AB.
Besök Datapartner Stransky AB på datapartner.net.

Datapartner Stransky AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Datapartner Stransky AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch