Bra service, nöjda kunder, fler affärer - tack vare Pyramids CRM!
John Lidén , VD

Persiennexperten Svenska AB har en omsättning på ca 30 Mkr och ingår i en företagsgrupp med ca 30 anställda. I gruppen finns även egen tillverkning av solskyddsprodukter samt montage.

Branschtillhörighet
 • Handelsföretag
 • Butiks- och affärskedjor
 • Tillverkande företag

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Persiennexperten Svenska AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
 • Drift av Pyramid

Persiennexperten Svenska AB

Bra service, nöjda kunder, fler affärer - tack vare Pyramids CRM!

- John Lidén , VD

Persiennexperten har använt Pyramid Business Studio lite drygt fem år. Sedan starten har Pyramid använts som ett traditionellt ekonomisystem med Order/Lager/Inköp. För drygt ett år sedan togs ett ledningsbeslut på att öka datoriseringen genom att införskaffa ett CRM/Säljstöd. Marknaden sonderades och flera olika alternativ undersöktes. Valet föll slutligen på Pyramids integregerade CRM-lösning. En av de avgörande fördelarna jämfört med ett fristående säljstöd var att flera mellansteg kunde elimineras. Genom att all funktionalitet är tillgänglig i ett och samma system undviks kostsam integration och underhåll av flera databaser. Med Pyramids CRM är all affärskritisk information tillgänglig för alla, från första kontakt till löpande affär. Säljarna får bättre koll på affären samtidigt som ledning får ett bättre underlag för uppföljning. Alla uppgifter och siffror är sökbara vilket underlättat översiktligheten betydligt. Med Pyramids CRM kan vi serva våra kunder bättre och nöjda kunder innebär i förlängningen fler affärer.

Företagsfakta

Persiennexperten Svenska AB har en omsättning på ca 30 Mkr och ingår i en företagsgrupp med ca 30 anställda. I gruppen finns även egen tillverkning av solskyddsprodukter samt montage.

Branschtillhörighet
 • Handelsföretag
 • Butiks- och affärskedjor
 • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Persiennexperten Svenska AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
 • Drift av Pyramid