Ett lättanvänt system som enkelt anpassas efter individens krav
Gun-Britt Hagström , Ekonomiansvarig

Röchling Formaterm AB är ett marknadsledande extruderingsföretag. Vi utvecklar, producerar och marknadsför extruderade termoplastskivor som i huvudsak används till vacuumformning. Företaget har 22 anställda och en årsomsättning på 65 milj.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt Röchling Formaterm AB. Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Röchling Formaterm AB

Ett lättanvänt system som enkelt anpassas efter individens krav

- Gun-Britt Hagström , Ekonomiansvarig

Efter en noggrann förstudie valde vi Pyramid och har nu använt systemet under fyra år. Vi använder systemet genom hela vår process från orderingång via produktion till ekonomihantering. Det är enkelt att göra uppföljningar med infostudios och vi upplever att den information vi behöver söka finns i systemet.

Företagsfakta

Röchling Formaterm AB är ett marknadsledande extruderingsföretag. Vi utvecklar, producerar och marknadsför extruderade termoplastskivor som i huvudsak används till vacuumformning. Företaget har 22 anställda och en årsomsättning på 65 milj.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är pyramidåterförsäljare åt Röchling Formaterm AB.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

INVID Jönköping AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
INVID Jönköping AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch