Pyramids bredd avgjorde för StjärnaFyrkant
Daniel Sörling , IT-ansvarig

StjärnaFyrkant Svenska AB bildades 1996, då med målsättningen att skapa en i huvudsak norrlandsbaserad kedja för produkter och tjänster inom mobiltelefoni. Den första helprofilerade butiken öppnade 1997 i Sundsvall. Företaget omsätter 16,5 Mkr/år och har 20 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt StjärnaFyrkant Svenska AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

StjärnaFyrkant Svenska AB

Pyramids bredd avgjorde för StjärnaFyrkant

- Daniel Sörling , IT-ansvarig

StjärnaFyrkant erbjuder produkter, tjänster, installation och service, baserat på fast-, mobil- och IP-telefoni samt komradio. Produkter som GPS, taxameter och alkolås ingår också i StjärnaFyrkants produkt- och serviceportfölj. StjärnaFyrkant är rikstäckande och idag Sveriges mest snabbväxande kedja för kommunikationsbaserade telefoni- och IT-tjänster. StjärnaFyrkant har sedan länge använt Pyramid Business Studio för sin verksamhet som idag bygger på flertalet butiker och centralt huvudkontor. Pyramids bredd och många moduler används i den dagliga verksamheten däribland Order/Lager/Inköp och Kassa som har central funktion i verksamheten. På senare tid har automatiserade lösningar införts som en komplett EDI lösning från Proclient System AB. Detta för snabbare och effektivare hantering av order, inköp och fakturering. Totalt har StjärnaFyrkant omkring 100 användare i systemet på ett flertal olika platser i Sverige.

Företagsfakta

StjärnaFyrkant Svenska AB bildades 1996, då med målsättningen att skapa en i huvudsak norrlandsbaserad kedja för produkter och tjänster inom mobiltelefoni. Den första helprofilerade butiken öppnade 1997 i Sundsvall. Företaget omsätter 16,5 Mkr/år och har 20 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt StjärnaFyrkant Svenska AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch