Pyramid Business Express är ett stabilt system som växer i takt med oss!
Karl Stjerna , Projektledare

Syna AB tillhandahåller information som alltid är aktuell. Våra register uppdateras dagligen med information från olika myndigheter såsom Bolagsverket, Skatteverket, domstolar, kronofogdemyndigheten m.fl. Vi omsätter 24 MSEK och har 20 anställda.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Syna AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Syna AB

Pyramid Business Express är ett stabilt system som växer i takt med oss!

- Karl Stjerna , Projektledare

Pyramid Business Express används idag som sammanlänkande ekonomisystem för hantering av både reskontra och redovisning. Valet föll på Pyramid av flera anledningar. En av grundförutsättningarna var att systemet skulle klara av en stor volym fakturor då vi skickar ut kundfakturor i spannet 20 till 30 tusen årligen. Fakturorna går med hjälp av Pyramids modul e-brev från oss via nätet direkt till tryckeriet för vidare transport till kund. Vi har under resans gång lärt oss att pyramid är ett stabilt system som kan växa i takt med vår verksamhet. Affärssystemet lyckas att kombinera både funktionalitet och användarvänlighet. Detta innebär för oss en snabbare rapportering och förenklade rutiner för användarna. Positivt är också att vi redan från början vet att utvecklingsmöjligheterna med affärssystemet är goda. I det fall verksamheten utvecklas och nya krav uppstår känns det tryggt att veta att systemet är flexibelt och kan anpassas efter våra behov. Syna AB startades 1947 och har sedan dess bedrivit kreditupplysningsverksamhet. Affärsidén har sedan starten varit att ge relevant kredit- och marknadsinformation till våra kunder.

Företagsfakta

Syna AB tillhandahåller information som alltid är aktuell. Våra register uppdateras dagligen med information från olika myndigheter såsom Bolagsverket, Skatteverket, domstolar, kronofogdemyndigheten m.fl. Vi omsätter 24 MSEK och har 20 anställda.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Syna AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch