Pyramid klarar våra höga krav på ett modernt affärssystem
Wanja Kagmark

Syntema i Eskilstuna AB är idag en komplett färgindustri med tillverkning och försäljning, vi säljer till industrikunder i Stockholm, Södermanland, Uppland, Närke, Värmland och Västmanland. Vi tillhandahåller alla typer av färg och tillbehör för olika industrisegment. Vi är 10 anställda och har ca 40 Mkr i omsättning per år.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Syntema i Eskilstuna AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Syntema i Eskilstuna AB

Pyramid klarar våra höga krav på ett modernt affärssystem

- Wanja Kagmark

Vi har under många år, utan framgång, sökt ett nytt affärssystem som ska kunna hjälpa oss uppfylla vår affärsidé. Korta flöden från order till leverans av kundunika recept parallellt med gällande lagstiftning för hantering av färger och lösningsmedel ställer stora krav på ett affärssystem. CITK IT Konsult AB genomförde en förstudie och för första gången presenterades en lösning som möjliggjorde ett byte av vårt DOS-baserade affärssystem. Under hela projektet var CITK lyhörda för våra behov och tillsammans skapade vi en lösning som uppfyllde vår målbild. Idag är vi rustade för framtiden, vi har ett modernt affärssystem anpassat för vår verksamhet och kan fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder och deras behov.

Företagsfakta

Syntema i Eskilstuna AB är idag en komplett färgindustri med tillverkning och försäljning, vi säljer till industrikunder i Stockholm, Södermanland, Uppland, Närke, Värmland och Västmanland. Vi tillhandahåller alla typer av färg och tillbehör för olika industrisegment. Vi är 10 anställda och har ca 40 Mkr i omsättning per år.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Syntema i Eskilstuna AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch